برای سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) از چه گواهی امضای الکترونیکی استفاده کنم؟

گواهی شخص حقیقی وابسته به غیر دولت
ارسال پاکت های ب و ج

 مناقصه گر حقوقی

 پاکت های ب و ج را می توانید با استفاده از برنامه ی امضای دیجیتال، مهرو امضا نمایید.

• گواهی شخص حقیقی وابسته به غیر دولت به تعداد صاحبین امضا

• برای هر صاحب امضا گواهی حقیقی وابسته به غیر دولت

گواهی مهر سازمانی

گواهی مهر سازمانی وابسته به غیر دولت
مناقصه گر، مزایده گر، تامیین کننده حقوقی

تامین کننده حقوقی، مناقصه گر حقوقی، مزایه گر حقوقی 

گواهی مهر سازمانی به نام شرکت صادر می شود و انتهای اسم گواهی [stamp] درج می شود.

مراحل اخذ گواهی امضای الکترونیکی

این راهنما جهت کاربران سامانه ستاد ایران تهیه شده است تا مناقصه گران، مزایده گران و تامین کنندگان محترم هنگام دریافت گواهی و توکن خود برای استفاده از گواهی امضای دیجتیال دچار مشکل نشوند.

مراحل را به صورت زیر انجام دهید.

1- در سامانه مرکز صدور گواهی میانی عام ثبت نام کنید. ثبت نام باید به نام کسی باشد که گواهی به نام وی صادر می شود. برای مهر سازمانی میتوانید با نام مدیر عامل یا نماینده شرکت ثبت نام کنید.

2-بعد از ثبت نام از سمت راست همان سامانه بخش ورود متقاضیان گواهی الکترونیکی با کد ملی و رمز عبوری که هنگام ثبت نام انتخاب کرده اید وارد صفحه کاربری خود شود.

3-بعد از ورود به سامانه از منوی سمت راست سامانه مرکز صدور گواهی میانی عام «ثبت درخواست گواهی الکترونیکی» را انتخاب کنید و نوع گواهی را مطابق توضیحات بالا انتخاب کنید. 

4-بعد از انجام مراحل ثبت نام پرداخت انجام دهید و کد رهگیری بگیرید.

5-توکن را خریداری نمایید.    خرید توکن k3

6-با مدارکی که آپلود کرده اید و توکن به نزدیک ترین دفتر ثبت نام به آدرس لیست دفاتر ثبت نام در سایت gica.ir مراجعه نمایید

7-گواهی انتخاب شده در مرحله ثبت نام را بر روی توکن خود دریافت نمایید.

8-توکن را به سیستم خود متصل نمایید و از نصب آن مطمئن شوید. علامت توکن باید کنار ساعت سیستم نمایش داده شود در غیر این صورت از درایور توکن در Mycomputer نسخه نصبی توکن را نصب نمایید.

9- پیش نیاز های سیستمی را از آدرس «سامانه ستاد ایران» نصب نمایید.

10-گواهی خود را در صفحه کاربری سامانه ستاد بارگزاری نمایید.

 

مطالعه بیشتر در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت: