صدور گواهی به صورت VIP

جهت رفاه حال متقاضیان گواهی امضای الکترونیکی، سرویس صدور گواهی به صورت VIP راه اندازی شده است .

 

جهت انجام عملیات احراز هویت به صورت حضور در محل شما و دریافت گواهی با شماره ۰۲۱۴۴۷۸۸۰۵۱ تماس حاصل نمایید.