توکن k3 (خرید عمده)

Mtoken یک توکن با سرعت بسیار بالا همگام با امنیت فوق العاده بالا می باشد که از گواهی امضای الکترونیکی و حتی غیر از گواهی با طول رشته ای بسیار زیاد نیز پشتیبانی می کند